Bộ 12SP sứ trắng

Bộ 12SP sứ trắng

Bộ 12SP sứ trắng

6 chén cơm C06

1 đĩa tròn DHS06

1 đĩa loe DL07

1 đĩa bằng D08

1 tô T07

2 đĩa chấm D02

Địa chỉ : Số 6 Chế Lan Viên, p. Tây Thạnh, q. Tân Phú, tp hcm.

Email: suminhchauvn@gmail.com

DT: 02838.123.246

Hotline : 0888.032.333

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mô tả