Văn phòng Hà Nội & Xưởng sản xuất: Xóm 3, Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội.

Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 6, Đường Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Hotline0843 202 123          Fax: 02838 123 012

Website: https://quatangthuonghieu.net/                   Email: congtygomsu@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/xuongsanxuatgomsu